Jaunumu arhīvs

Ceturdiena, 22.decembris, 2011
23. novembrī Ventspilī, 30.novembrī Rēzeknē un 7.decembrī Daugavpilī Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) rīkoja informatīvus seminārus, kurā VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucienu nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa stāstīja par ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius un Mācību braucienu programmas iespējām izglītības darbiniekiem.  
Ceturdiena, 15.decembris, 2011
5.novembrī Liepājā, 26.novembrī Daugavpilī un 3.decembrī Rīgā v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Eiropas skolu sadarbības programmas „eTwinning” ietvaros notika zinātniski praktiskās konferences „Starptautiskā sadarbība un projektu metode mūsdienīgā mācību procesā". eTwinning zinātniski praktisko konferenču mērķis ir sniegt zinātnisku pamatojumu eTwinning darbībai, demonstrējot mācību procesa dalībnieku ieguvumus, izmatojot eTwinning kā mācību metodi. 
Pirmdiena, 12.decembris, 2011
No 2. Līdz 4.decembrim Tallinā, Igaunijā norisinājās eTwinning kontaktu veidošanas seminārs „eTwinning and foreign languages”  kurā  piedalījās 30 svešvalodu skolotāji no Latvijas, Igaunijas un Somijas. Semināra mērķis bija izveidot ciešāku sadarbību eTwinning projektos starp Latvijas, Igaunijas un Somijas svešvalodu skolotājiem, kā arī dalīties projektu pieredzē un papildināt savas metodoloģiskās, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmes. 
Ceturdiena, 8.decembris, 2011
Ventspilī, 27. oktobrī, Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijā (LatSTE 2011) tika paziņoti konkursa „Nacionālā eTwinning Gada balva 2011” uzvarētāji. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” skolu programmas eTwinning rīkotajā konkursā eTwinning balvu ieguva Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” realizētais projekts „Act in Art”, projekta vadītāja un eTwinning vēstniece Kristīna Bernāne.
Trešdiena, 30.novembris, 2011
24. un 25.oktobrī Lilastē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros rīkoja semināru „Baltu valodas eTwinning projektā”. Skolotāji un skolēni no 4 Latvijas un 4 Lietuvas skolām semināra laika mācījās sadarboties, izmantojot tikai latviešu un lietuviešu valodas, lai vēlāk kopīgi varētu veidot eTwinning projektu interneta vidē. 
Otrdiena, 22.novembris, 2011
5.oktobrī Rīgā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notika Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning Nacionālā konference, kurā izglītības darbiniekus informēja par programmas aktualitātēm, notika radošās darbnīcas un tika prezentēti veiksmīgākie 6 no 143 pagājušā mācību gadā realizētajiem eTwinning projektiem. Konferencē piedalījās aptuveni 100 izglītības darbinieki un audzēkņi no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Konferencei rīkoja v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Pages