eTwinning mācības par starppriekšmetu saiknes izmantošanu mācību procesā

Printer-friendly version
Pirmdiena, 15.maijs, 2017
Vēlies savas mācību stundas padarīt interesantas, izmantojot tehnoloģijas, mūsdienīgas metodes un sadarbojoties ar citiem savas skolas skolotājiem? Izveido 2 skolotāju komandu no savas skolas un līdz 11.jūnijam piesakies mācībām "Starppriekšmetu saikne eTwinning projektos" vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolotājiem. Nodarbības no šī gada 17.līdz 19.augustam notiks Siguldā. Mācības ir bezmaksas.
 
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 11.jūnijs (plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes anketu.
 
Mācību mērķis – veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību skolēnu mācīšanās prasmju apguvē, kā arī pilnveidot skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Nodarbības ir veidots no trīs savstarpēji saistītiem moduļiem, kur pirmajā paredzēta dažādu informācijas tehnoloģiju apguve, lai plānotu un īstenotu lielākus skolēnu darbus, piemēram, digitālo karšu veidošana, 3D modelēšana un vizualizācija, kā arī ērtu rīku apguve stundas darba dažādošanai (piemēram, Kahoot, Padlet, u.c.), ko ir iespējams izmantot mācību procesa dažādošanai un skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai. Otrais mācību modulis ir paredzēts plānošanas metodikas nostiprināšanai – kā plānot un īstenot lielākus mācību uzdevumus no satura izstrādes līdz kritēriju sagatavošanai. Trešais mācību modulis ir paredzēts projektu metodes apguvei un iepazīstināšanai ar eTwinning projektu izstrādes pamatnostādnēm vietējā mērogā un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā.
 
 
Aicinām pieteikties skolotāju komandas – 2 skolotājus no skolas, kuri plāno pilnveidot savstarpējo sadarbību mācību procesa ietvaros, veidojot mācību aktivitātes ar starppriekšmetu saikni, kas balstās kompetenču apmācībā. Paredzēts, ka nodarbību laikā tiks sagatavoti nacionāla mēroga sadarbības projekti, kuri dotu iespēju skolotajiem savstarpēji sadarboties un skolēniem iespēju, apgūstot kompetences, izmēģināt mācīties plašākā kontekstā.
 
Mācību dalībniekiem pēc aktīvas līdzdalības būs iespēja savas stundas padarīt interesantākas un veicināt tādu prasmju attīstību skolēniem, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā. Nodarbībās skolotājiem būs iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi, kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar moderno tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu mācību darbā skolā. 
 
Nodarbību saturs tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tiks apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļaus skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā.
 
Nodarbības vadīs Edgars Bajaruns, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas; Raivis Pauls, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Ādažu vidusskolas fizikas un dabaszinību skolotājs, kurš darbā ar skolēniem aktīvi izmanto metodes skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai.
 
Prasības pretendentiem:
  • Dažādu priekšmetu 5.līdz 12.klašu skolotājs (2 skolotāji no vienas skolas)
  • Reģistrējies www.etwinning.net
  • Ir idejas eTwinning projektiem
Jautājumus var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning mācības par starppriekšmetu sadarbību”) vai zvanot uz 67358067. Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā pēc pieteikuma termiņa beigām, dalībniekiem personīgi nosūtot ziņu e-pastā.