Literatūras skolotāji Ziedoņa muzejā mācās dažādot mācību metodes

Printer-friendly version
Trešdiena, 23.augusts, 2017
Laikā no 16. līdz 18. augustam literatūras un latviešu valodas skolotāji no dažādām Latvijas skolām piedalījās eTwinning mācību seminārā "eTwinning projekti sadarbībā ar Ziedoņa muzeju". 
 
Semināra mērķis bija dot iespēju literatūras un dzimtās valodas skolotājiem praktisku nodarbību laikā apgūt dažādas mācību metodes un paņēmienus, ko izmantot mācību stundās, īstenojot skolēnu patstāvīgu, uz kompetenču attīstību vērstu mācību procesu. Tāpat skolotāji mācījās, kā plānot un īstenot mācību projektus stundās un plānoja sadarbības projektus vairāku skolu starpā, izmantojot eTwinning platformu. 
 
Nodarbībās skolotāji iejutās skolēnu kurpēs un apguva konkrētu mācību saturu, izmantojot daudzveidīgas lasīšanas stratēģijas un radošo darbu veidošanu, piedalījās debašu izspēlē un mācību projektu ideju radīšanas nodarbībās. 
 
Skolotājiem bija iespēja viesoties Imanta Ziedoņa muzejā, kur muzeja vadītājas Daces Zariņas vadībā tika apgūtas dažādas radošās domāšanas tehnikas, ko skolotāji varēs izmantot literatūras mācīšanā skolā, kā arī piedalījās ekskursijā pa muzeju. 
 
Kā liecina skolotāju atsauksmes izvērtējuma anketās, dalība mācību nodarbībās ir bijusi profesionāli vērtīga un praktiski noderīga, jo ļāvusi labāk izprast, kā efektīvāk un mērķtiecīgāk īstenot uz skolēnu vērstu mācību procesu stundās un plānot sadarbības projektus, izmantojot eTwinning piedāvātos tiešsaistes sadarbības rīkus dažādu skolu starpā.
 
Galerija: