Mācībās Horvātijā apgūst brīvdabas pedagoģijas metodes

Printer-friendly version
Trešdiena, 14.jūnijs, 2017
Skolēnu uzmanību klasē noturēt ir arvien grūtāk. Tā vietā, lai klausītos skolotāja stāstītajā, skolēni arvien biežāk stundās “iegrimst” savos viedtālruņu ekrānos. Lai savas mobilās ierīces skolēni izmantotu jēgpilni un arī fiziski izkustētos, palīgā nāk brīvdabas pedagoģijas metodes. Tās no 31.maija līdz 3.jūnijam Šibenikā, Horvātijā, eTwinning semināra ietvaros bija iespēja apgūt četriem skolotājiem no dažādām Latvijas skolām.
 
Pirmajā mācību dienā skolotāji iepazinās ar veiksmīgu eTwinning projektu piemēriem un metodēm, ko izmantot ārpus ierastās mācību vides, kā arī uzsāka projektu ideju ģenerēšanu. Pārējās trīs dienas skolotāji plānoja savus eTwinning sadarbības projektus, prātoja, kā projektā iesaistīt citus savas skolas skolotājus, kā arī apguva eTwinning platformu un dažādus IKT rīkus.
 
Lai mācīšanās nebūtu tikai teorētiska, arī skolotāji paši izmēģināja dažādas āra aktivitātes. Vienā no tām skolotāji bija sadalīti komandās pa 5. Katrai komandai bija dots uzdevums noteiktā laikā un secībā apmeklēt kartē norādītos punktus, ar QR kodu palīdzību atšifrēt tur paslēptos uzdevumus, izdomāt atrisinājumu un to pēc tam augšupielādēt semināra vietnē. Prieks, ka komanda, kurā darbojās vairāki skolotāji no Latvijas izdevās uzdevumus veikt visātrāk. Papildus orientēšanās aktivitāte notika arī Krka nacionālā parka apmeklēšanas laikā. Skolotājiem, izmantojot ThingLink un MAPinr lietotnes, bija jāizveido digitāls stāsts par parkā ievērojamām vietām, īpašiem floras un faunas eksemplāriem. 
 
Arī Krka nacionālajā parkā konkrētās vietās izvietoti QR kodi, kurus nolasot, iespējams uzzināt papildus informāciju – tekstu, attēlus, video, skaņas ierakstus utt. Stāmerienas pamatskolas sporta skolotājs Sandis Dzērve QR kodus plāno izmantot savās stundās. Viņš kopā ar partneri no Bulgārijas seminārā uzsāka eTwinning projektu “Outdoor Activities Using QR Code”, kurā skolēni dažādos mācību priekšmetos plānos maršrutu citai skolēnu grupai, kura, izmantojot QR kodus, maršrutu izies un risinās uzdevumus. Līdzīgu projektu plānoja arī Pūres pamatskolas skolotāja Linda Kairiša. Viņa kopā ar Bulgāru kolēģi plāno īstenot sporta spēles. 
 
Cēsu 2.pamatskolas angļu valodas skolotājs Kārlis Caune kopā ar kolēģiem no Igaunijas plāno rudenī uzsākt projektu “I want to know my neighbour!”, kurā skolēni angļu valodas stundās iepazītu otru valsti.
 
Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja seminārā kopā ar Čehijas kolēģi uzsāka projektu “Adventures around us”, kurā skolēni dosies ārpus skolas telpām, lai iepazītu vietējo dabu, nozīmīgus vēstures objektus, lai pēc tam tos salīdzinātu ar projekta partneriem. Viņa atzīst, ka “seminārs ir lieliska iespēja skolotājus satikt klātienē. Iespējams, ka no šī projekta radīsies arī kāds lielāks, piemēram Erasmus+ projekts.”
 
Galerija: