Pieejams video ieraksts no eTwinning vebināra par projektu plānošanu un organizēšanu mācību iestādēs

Printer-friendly version
Ceturdiena, 13.novembris, 2014
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros 2014.gada 29.oktobrī rīkoja bezmaksas vebināru „Starptautisko projektu plānošana un organizēšana mācību iestādēs”. Vebināra ierakstu varat noskatīties arī šeit.  
Vebināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta plānošanas posmiem, jēgpilna un sasniedzama mērķa izvirzīšanas nosacījumiem un kvalitatīva projekta kritērijiem. Vebināra laikā dalībnieki veica dažādus uzdevumus, tādējādi caur praksi apgūstot prasmes lietot Google dokumentus efektīvas neklātienes saziņas nodrošināšanai. 
 
Nākamais eTwinning vebinārs notiks 2014.gada 26.novembrī par drošību internetā. Reģistrācijas anketa un sīkāka informācija par vebināra tēmu tiks publicēta mūsu tīmekļa vietnē.