Projektu īstenotājus aicina pieteikties eTwinning kvalitātes sertifikātiem!

Printer-friendly version
Piektdiena, 12.maijs, 2017

Ja tu darbojies vienā vai vairākos eTwinning projektos un vēlies saņemt novērtējumu par to, aicinām savu projektu pieteikt eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. To iespējams izdarīt aizpildot pieteikuma anketu eTwinning Live sadaļā „Projekti”– pieteikties kvalitātes sertifikātam (pamācība zemāk). Sertifikātu par projektu piešķir skolotājam, kurš to piesaka. Ja projektā darbojas vairāki skolotāji no iestādes, katrs sertifikātam piesakās individuāli, pieteikumā izvērtējot savu ieguldījumu projektā. 

Ja vēlies Nacionālajam kvalitātes sertifikātam pieteikt vairākus projektus, pieteikums jāaizpilda katram projektam atsevišķi. 
 

Kāpēc pieteikties?

Kvalitātes sertifikāts apliecina tavus sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning aktivitātēs. Sertifikāts apliecina arī skolēnu aktivitāti projektā, tāpat tas apliecina arī skolas iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības projektos. Atceries! Ja projekts saņems vismaz 12 no 18 punktiem, varēsi saņemt arī apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi projekta ietvaros. Par šo programmu vairāk vari uzzināt šeit
 

Kā pieteikt projektu eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam? from eTwinning Latvia

eTwinning kvalitātes sertifikāts skolēniem

eTwining piedāvā kvalitātes sertifikātu arī skolēniem, lai apliecinātu viņu ieguldījumu projektā. Iegūstot eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu (tajā būs norādīts projektā iesaistītās skolas nosaukums, skolotāja vārds, uzvārds un projekta nosaukums), automātiski tiek piešķirts arī eTwinning kvalitātes sertifikāts skolēniem.


Kas piešķir kvalitātes sertifikātu?

Katras valsts eTwinning Nacionālais atbalsta dienests (Latvijā – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) atbilstoši kritērijiem izvērtē kvalitātes sertifikātam pieteiktos projektus. Nedēļas laikā pēc kvalitātes sertifikāta pieteikuma mēs ar tevi sazināsimies, lai paziņotu par tā piešķiršanu.
 

Lai pieteiktos kvalitātes sertifikātam, projektam jāatbilst šādām prasībām:

  1. Projektam ir noteikti mērķi un plāns;
  2. Pieteikuma brīdī tas ir noslēdzies vai ir kādā no pēdējiem projekta posmiem;
  3. Skolotājs, kas iesniedz pieteikumu, ir sniedzis ievērojumu ieguldījumu projekta īstenošanā;
  4. Projekta laikā ir bijusi sadarbība starp partnervalstīm (tai jābūt redzamai);
  5. Ir norādīti avoti (TwinSpace, blogi, ieraksti, datnes utt.), kas atspoguļo projekta rezultātus un sadarbību starp partnervalstīm.

Kādi ir kritēriji?

(spied uz katra kritērija, lai uzzinātu labās prakses piemērus)

(lejuplādēt PDF) 
(lejuplādēt projektu rokasgrāmatu)

 
      
      
 
 
 
eTwinning Nacionālajais kvalitātes sertifikāts ir galvenais priekšnoteikums Eiropas eTwinning kvalitātes sertifikāta saņemšanai, kā arī lai savu projektu pieteiktu konkursam "Nacionālā eTwinning balva", kas tiks izsludināta šī gada augustā.