Skolotāji Siguldā apgūst starppriekšmetu sadarbību

Printer-friendly version
Otrdiena, 22.augusts, 2017
No 17.līdz 19.augustam Siguldā 28 skolotāji no 14 dažādām Latvijas izglītības iestādēm Iespējamās misijas absolventu Edgara Bajaruna un Raivja Paula vadībā piedalījās eTwinning mācībās "Starppriekšmetu saikne eTwinning projektos”.
 
 Mācības veidotas no trim dažādiem moduļiem – tehnoloģiju apguve, metožu modulis un projektu metodes apguve. Vislielāko skolotāju sajūsmu ieguva tehnoloģiju moduļa aktivitātes, kurās skolotāji mācījās veidot Google kartes, 3D moduļus un Google anketas. Kaut arī par minētajiem rīkiem skolotāji bija iepriekš jau dzirdējuši, seminārā viņi soli pa soli apguva šo rīku lietošanu, kā arī uzzināja dažādus praktiskus piemērus, kur iegūtās zināšanas pielietot mācību stundās.
 
Metožu moduļa ietvaros skolotāji atkārtoja, kā plānot efektīvas prasmēs balstītas mācību aktivitātes. Tā kā seminārā no katras skolas piedalījās divi dažādu priekšmetu skolotāji, interesanta bija tematisko plānu salīdzināšana un kopīgu tēmu meklēšana un apgūstamo prasmju salīdzināšana, lai skolotāji varētu veidot kopīgas mācību aktivitātes dažādu priekšmetu ietvaros. 
Semināra rezultātā skolotāji nodibināja 7 eTwinning nacionālos sadarbības projektu, kas palīdzēs skolā veicināt starpprtiekšmetu saikni.