Starppriekšmetu sadarbība starptautiskā līmenī

Printer-friendly version
Otrdiena, 11.aprīlis, 2017
Pagājušā gada vasarā Iespējamās misijas skolotāju Edgara Bajaruna un Raivja Paula vadībā eTwinning uzsāka jauna veida mācības, kurās dažādu priekšmetu skolotāji, veidojot starppriekšmetu sadarbību, uzsāka eTwinning projektus. Šogad līdzīga formāta apmācības uzsāktas starptautiskā mērogā. No 6.līdz 9. aprīlim Rīgā satikās skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Kipras, Slovākijas, Ungārijas un Portugāles, lai kopīgi apgūtu jaunas metodes un IKT rīkus starppriekšmetu sadarbībai. 
 
Pirmo dienu dalībnieki pavadīja, iepazīstot viens otru, kā arī diskutējot par starppriekšmetu saiknes nepieciešamību un iespējām. Otrā diena pagāja spraigā tehnoloģiju gaisotnē. Skolotāji, izmantojot google maps, veidoja dažādu slāņu digitālās kartes un ar Tinkercad tiešsaistes rīka palīdzību veidoja 3D modeļus. Iegūtās zināšanas varēs izmantot gan savā mācību priekšmetā, gan arī vēlāk, veidojot sadarbības projektus.
 
     
 
Projektu metodi trešajā, noslēguma dienā dalībnieki apguva klusējot ceļot papīra torņus, pirms tam grupās vienojoties par veicamajiem darbiem un sadalot pienākumus. Tāpat skolotāji iepazina eTwinning vidi un, ņemot vērā iegūtās metodes un prasmes, plānoja starptautiskus sadarbības projektus. Tēmas tiem bija visdažādākās – vides aizsardzības problēmas Latvijā, Portugālē un Turcijā, pusaudžu problēmu risināšana, digitālo ceļošanas karšu veidošana, valodu apgūšana un blogošana. 
  
 
Kaut arī darba ritms bija spraigs un nogurdinošs, skolotāji atzinīgi novērtē mācību saturu. Arī skolotāji, kuri sākotnēji nebija pārliecināti par savām angļu valodas prasmēm un kautrējās piedarīties diskusijās, atrada tiešsaistes tulkošanas rīkus un arvien aktīvāk iesaistījās sadarbībā. Dalībnieki stāsta, ka mācības ir iedvesmojušas savā mācību darbā izmantot jaunas metodes un jaunus rīkus, kā arī iedrošina sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem arī savā skolā.