Izvēlne

Projekta kritēriji

Lai izveidotu jēgpilnu projektu, padomā, ko vērtīgu no tā iegūsi Tu un Tavi skolēni! eTwinning izveidotie kritēriji palīdzēs strādāt efektīvi un mērķtiecīgi.

arrow down

eTwinning projektus, kuri pieteikti Nacionālajam vai Eiropas kvalitātes sertifikātam, nacionāla vai Eiropas mēroga projektu konkursiem, vērtē pēc 6 kritērijiem: 1) skolēnu iesaiste 2) sasaite ar mācību saturu 3) komunikācija starp partneriem 4) sadarbība ar partneriem 5) IKT lietojums projektā 6) rezultāts.

Ieskaties projektu rokasgrāmatā lai apskatītu labos piemērus katra kritērija īstenošanai eTwinning projektā un lejuplādē kritēriju rubriku, kas palīdzēs īstenot kvalitatīvu eTwinning projektu!

Skolēni
Mācību saturs
Komunikācija
Sadarbība
Tehnoloģijas
Rezultāti

Skolēnu iesaiste

Ļoti labi (3 punkti)
Skolēni piedalās projekta realizēšanā, darbojas radoši, iesaistās projekta idejas attīstīšanā.

Labi (2 punkti)
Skolēni piedalās projekta realizēšanā, darbojas radoši.

Apmierinoši (1 punkts)
Skolēni piedalās projekta realizēšanā, bet nav darbojušies radoši.

Nepieciešami būtiski uzlabojumi (0 punkti)
Skolēni nav iesaistīti projekta realizēšanā.