Izvēlne

Green missions

Projekta apraksts

Skola: Daugavpils Saskaņas pamatskola
(projekta vadītāja N.Karpenko)

Skolēnu vecums: 9-11 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2015./16.m.g.
Mācību priekšmeti: angļu valoda, dabaszinības, ģeogrāfija, vēsture, māksla, rokdarbi, mūzika

Projektā piedalījās 4 valstis. Skolēni tika sadalīti starptautiskās grupās, un katra grupa patstāvīgi plānoja sadarbību, izmantojot IKT rīkus – devās dažādās ar ekoloģiju saistītās misijās, piemēram, atkritumu otrreizējā pārstrādes, veselīga uztura misijās. Rezultātus grupas atspoguļoja TwinSpace vidē. Katra grupa saņēma punktus atbilstoši veikto darbu kvalitātei.

Projekta TwinSpace vietne