Izvēlne

Matemātiskās multfilmas

Projekta apraksts

Skolas: Dobeles 1.vidusskola, Babītes vidusskola
(projekta vadītājas I.Zvaigznone un D.Sīpola)

Skolēnu vecums: 8-10 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2015./16.m.g.
Mācību priekšmeti: matemātika, mājturība

Skolēni paši veidoja dažādus teksta uzdevumus matemātikā. Sadarbība notika vairāku mācību priekšmetu ietvaros. Skolēni veidoja video, kuros tika ekranizēti dažādi teksta uzdevumi. Projekta materiāli tika apkopoti kopējā blogā.

Izveidotās animācijas filmiņas