Izvēlne

MAVEN - MAth Via ENglish

Projekta apraksts

Skola: Daugavpils Saskaņas pamatskola
(projekta vadītāja A.Spihala)

Skolēnu vecums: 5-13 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2014./15.m.g.
Mācību priekšmeti: matemātika, angļu valoda, vēsture, ģeogrāfija

Projekta ideja – iedvesmot skolēnus mācīties matemātiku angļu valodā neformālā atmosfērā, izmantojot video/audio stundas ar ārvalstu partneriem, interaktīvas spēles tiešsaistē, stāstus ar matemātisku rēbusu sacerēšanu, ka arī, saistot matemātikas un angļu valodas mācību programmas ar citu priekšmetu mācību programmām.

Projekta TwinSpace vide