Izvēlne

Papīrs man zināmais un nezināmais

Projekta apraksts

Skola: Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
(projekta vadītāja I.Veidmane)

Skolēnu vecums: 2-10 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada janvāris – jūnijs

Projekta ietvaros notiek izzinošas un radošas aktivitātes, izmantojot izlietotu papīru. Tiek izspēlētas sadarbības partneru sagatavotās papīra spēles un rotaļas, ar mērķi veicināt izziņas procesu attīstību un sensorās spējas; sekmēt un pilnveidot valodas prasmes.