Izvēlne

Soundtrackers

Projekta apraksts

Skola: Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”
(projekta vadītāja T.Gvozdeva)

Skolēnu vecums: 10-15 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2013./2014.m.g.

Projekta dalībnieki vienā valstī izveido animācijas, sūta tās citu valstu dalībniekiem, kuri pievieno filmām skaņas, tādējādi radot kopīgu gala produktu – interesantas un saturīgas animācijas filmas.