Izvēlne

YoUtopia - towards participative citizenship

Projekta apraksts

Skola: Siguldas pilsētas vidusskola
(projekta vadītāja I.Vimba)

Skolēnu vecums: 15-19 gadi
Projekta īstenošanas laiks: 2013./14.m.g. – 2014./15.m.g.
Mācību priekšmeti: angļu valoda, vēsture

Projektā astoņu Eiropas valstu skolēni un skolotāji veido virtuālas pilsētas YoUtopia 3D modeli, lai veicinātu aktīvas pilsonības ideju, pētot, analizējot un salīdzinot aktuālas sabiedrības problēmas – dzimumu diskriminācija, paaudžu atšķirības, imigrācija un etniskā piederība, invalīdu tiesības, diskriminācija atšķirīgā izskata dēļ u.tml.

Projekta prezentācija