eTwinning digitālo mediju seminārs Francijā

Printer-friendly version
Trešdiena, 22.jūnijs, 2016
2016.gadā  no 1. līdz 3.aprīlim Puatjē (Chasseneuil-du-Poitou), Francijā, norisinājās starptautiskais eTwinning seminārs „Digitālā pilsonība un mediju izglītība”. Latviju pārstavēja angļu valodas skolotāja Jeļena Korņejeva no Privātās vidusskolas „Klasika” un  Ainārs Beitiks no Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas.
 
Seminārā piedalījās vairāk nekā 100 skolotāji no 23 ES valstīm. Semināra galvenie mērķi bija: iepazīties ar jaunākajām tendencēm izglītībā, digitālo mediju izmantošana eTwinning platformā, dalīšanās ar eTwinning projektu pieredzi, jaunu kontaktu izveidošana ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm, jaunu eTwinning projektu uzsākšana.
 
Pirmajā semināra dienā diskusiju par digitālo pilsonību un mediju izmantošanu izglītībā vadīja filozofijas doktors un digitālās pilsonības programmas vadītājs Hans Martens no European Schoolnet organizācijas. Doktors mūs iepazīstināja ar pilsonības transformāciju  gadsimtu griežos, akcentēja, ka mūsdienās mums ir digitālā pilsonība, un uzsvēra nepieciešamību iemācīt skolēniem drošu uzvedību interneta vidē. Otrās dienu atklāja eTwinning Centrālā atbalsta dienesta pedagoģijas vadītāja Anne Gilleran ar prezentāciju “eTwinning platforma ir ceļš uz digitālo pilsonību”. eTwinning – profesionālo skolotāju kopiena, kura paplašinās katru gadu (2015. gadā tika reģistrēti 301,944 lietotāji un 138,566 skolas). Tā apvieno Eiropas skolotājus, dod iespēju piedalīties pasākumos. Piedaloties eTwinning projektos, skolotāji var nostiprināt prasmi veidot starppriekšmetu saikni, sadarbojoties ar citu priekšmetu skolotājiem, attīstīt svešvalodu prasmes, projektu vadīšanas iemaņas, prasmi mācīt multikulturālā vidē. Ar eTwinning palīdzību skolotāji pilnveido prasmes izmantot jaunās mācīšanas metodes un rīkus. eTwinning platformā skolēnus var mācīt apspriest aktuālus jautājumus, piedalīties digitālajā pasaulē.
 
    
 
Semināra laikā bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās par tiešsasites  dokumentālo filmu un twitter izmantošanu projektos, kā arī videofilmu veidošanu, izmantojot  programmu Moovly. Piedalījos trīs ”ledus laušanas” aktivitātēs: spēle bingo, līnijas izveidošana pa mēnešiem, kuros jūs esat dzimuši, un ģeogrāfiskais uzdevums – izveidot Eiropas mapi, izmantojot cilvēkus komandā. Bija patīkami saņemt papildu dāvanu par uzvaru spēlē bingo.
 
Visas darbnīcas bija ļoti labi organizētas, varēju iegūt ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās zināšanas.
 
    
 
Noderīgi rīki:
Video veidošana: https://www.moovly.com/
Grāmatas veidošana tiešsaistē: https://issuu.com/
Žurnāla veidošana tiešsaistē: https://madmagz.com/
Twitter grupās: https://grouptweet.com/
Interaktīvu prezentāciju un kolāžu veidošana: https://www.thinglink.com/
 
Tika organizēta arī ekskursija uz atrakciju parku “Futuroscope”, kur mums bija 2,5 stundas, lai ar to iepazītos. Laiks bija pietiekami daudz, lai pastaigātos, noskatītos 3D filmu un apskatītu parka panorāmu. 
 
Pēc semināra aprīļa mēnesī privātās vidusskolas „Klasika”  4.b, 5.b, 6.b, 6.a, 11.b klases  skolēni Jeļenas Korņejevas vadībā  sāka realizēt eTwinning projektu “Alise Brīnumzemē – 150”, kuru kopā ar sadarbības partneriem no Šveices, Rumānijas un Francijas reģistrēja eTwinning platformā. Mūsu sadarbības partneri šajā projektā –skola Toltorpsskolan no Šveices, skola Avram Iancu no Rumānijas un Pierre Semard koledža no Francijas. Projekta laikā skolēni izlasīja Oksford grāmatu „Alise Brīnumzemē” un noskatījās V. Disneja multfilmu. Viņi uzzīmēja ilustrācijas un izveidoja digitālo grāmatu. Skolēni Uzrakstīja aprakstus par sevi un izveidoja videofilmu par skolu, iepazinās ar skolēniem no citām valstīm, izveidoja mīļāko citātu kolekciju un digitālo grāmatu ar dzimšanas dienas kūku receptēm. Maija beigās skolēniem bija organizēts tējas vakars, kurā viņi dziedāja dziesmas par Alisi Brīnumzemē un apsveica viņu 150 gadu  jubilejā. Projekts bija aizraujošs un ļoti patika skolēniem. Cerēsim, ka tas tiks augsti novērtēts un iegūs kvalitātes sertifikātu septembrī!
 
Izsaku pateicību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par iespēju piedalīties starptautiskajā eTwinning seminārā.
 
Rakstu sagatavoja
Jeļena Korņejeva
Privātās vidusskolas ‘Klasika” angļu valodas skolotāja