eTwinning seminārs pirmsskolas skolotājiem Siguldā!

Printer-friendly version
Ceturdiena, 7.maijs, 2015
23. – 26. aprīlī  „Hotel Sigulda” notika starptautisks eTwinning skolotāju seminārs “Metodes un eTwinning sadarbības projektu izmantošanu pirmsskolā”, kurā piedalījās skolotāji no 10 Eiropas valstīm - Čehijas, Igaunijas, Norvēģijas, Portugāles, Francijas, Kipras, Grieķijas, Ungārijas, Horvātijas un Latvijas.
 
Latviju pārstāvēja 10 skolotāji, tai skaitā arī es, Pelēču pamatskolas skolotāja Jolanta Macenko. Semināru organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros. Skolotāji piedalījās trīs dienu seminārā, kur bija dota lieliska iespēja dalīties savā darba pieredzē ar citiem skolotājiem, lai iegūtu jaunu pieredzi, jaunus kontaktus nākotnes projektiem.
 
eTwinning ir Eiropas skolu kopiena, kas piedāvā platformu mācībspēkiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā skolās kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu attīstībā. eTwinning darbības veicina skolu sadarbību Eiropā, izmantojot Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas (IKT), nodrošinot tādu atbalstu kā rīki un pakalpojumi, kas ļauj skolām vieglā veidā izveidot īstermiņa un ilgtermiņa partnerattiecības par jebkādu tēmu, izmantojot interneta resursus un padarot savas nodarbības vairāk interesantas un pilnas ar izaicinājumiem.
 
      
 
Visas dienas Siguldā tika veltītas mācībām, kas mijās ar ekskursijām gan uz Priekuļu bērnudārzu Mežmaliņa, gan uz Cēsu pilsētu, jo starptautiskās tikšanās nav iedomājamas bez iepazīšanas ar valsti. Vizītē Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē „Mežmaliņa” iepazināmies ar pedagogiem, kas ir īstenojuši veiksmīgus eTwinning projektus – tie vairākkārt guvuši atzinību, ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. Iestādes vadītāja Kristīne Bernāne ir eTwinning vēstniece Latvijā. Vizītes laikā par eTwinning projektiem, kas veidoti sadarbībā ar Priekuļu bērnudārzu „Mežmaliņa”, stāstīja pirmsskolas skolotāja no Grieķijas Anna Karidi Pirounaki. Garu un interesantu darba dienu kulminācija bija siltas un draudzīgas vakariņas.
 
Seminārā praktiskās nodarbībās apguvu starptautisku eTwinning projektu plānošanu soli pa solim, ieskaitot projekta sadarbības partneru atrašanu, ideju apkopošanu, mērķu formulēšanu, projekta plānošanu atbilstoši veiksmīga projekta kritērijiem, IKT rīku izvēli projekta īstenošanai, eTwinning virtuālās projekta platformas TwinSpace efektīvu izmantošanu, projekta integrēšanu mācību saturā un projekta reģistrēšanu. 
Šī starptautiskā skolotāju konference neapšaubāmi deva konkrētus rezultātus – trešā diena no rīta sākās ar jaunizveidoto projektu prezentācijām, no kurām dažas bija tūlīt ievadītas programmas portālā. Seminārā pilnveidoju savas prasmes projektu metodes izmantošanā un eTwinning projektu īstenošanā, pielietojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Ieguvu daudz jaunu ideju, zināšanu un draugu! Un kā rezultāts, tika izveidots projekts „Let’s sing together ”, kurā piedalīsies skolnieki kopumā no 4 skolām  no Francijas, Kipras un Latvijas.
 
Jolanta Macenko,
Pelēču pamatskolas skolotāja