Kompetenču pieeja eTwinning projektā Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā un Preiļu 1.pamatskolā

Printer-friendly version
Trešdiena, 11.janvāris, 2017
Kamēr tiek spriests, kā attīstīt skolēnu kompetences mācību procesā, darbs pie skolēnu kompetenču attīstīšanas Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā notiek eTwinning projektos. Šoruden Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas 9.klases skolēni kopā ar Preiļu 1.pamatskolas 9.klašu skolēniem attīsta savas mācīšanās kompetences eTwinning projektā “Maģiskais 7”. Projekts veido starppriekšmetu saikni ķīmijā, fizikā, mūzikā, literatūrā un vizuālajā mākslā.
 
Ja līdz šim kādam likās nesaprotami, kas saista ķīmiju ar mūziku, tad projektam tuvojoties noslēgumam, skolēni jau dungoja pašsacerētās dziesmiņas par ķīmiskajiem elementiem.
 
 
Skolēni, kas iesaistās eTwinning projektos, jau šobrīd attīsta dažādas pamata un caurviju kompetences. Projektos neiztikt bez iniciatīvas, kritiskas domāšanas, plānošanas, jaunrades, pašizziņas, prasmes uzstāties un sadarbības. Tāpat, ļoti svarīga ir valodu kompetence, kā arī vispārējās zināšanas konkrētā mācību priekšmetā. Tā kā projekti tiek veikti tiešsaistē, paralēli tiek attīstītas arī jēgpilnas tehnoloģiju lietošanas prasmes. 
 
Projektā skolēni guva iespēju paši saviem spēkiem realizēt mērķi – muzikāli zinātnisku izrādi “Maģiskais 7”. Izrādes atklāšanas svētki notika 6.decembrī, kad Kr. Ainažu pamatskolā viesojās sadarbības partneri no Preiļu 1. pamatskolas. Preiļu skolotājas Ieva Babre un Laila Vibornā bija sagatavojušas dāvanu Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotājām Tatjanai Lazdiņai un Inetai Lielkalnei – glīti ierāmētus eTwinning sertifikātus. Skolēni ātri atrada kopīgu valodu ar vienaudžiem. Tā izvērtās par sadraudzības pēcpusdienu, kas noslēdzās ar kopīgu ekskursiju uz jūrmalu un ideju par jaunu projektu un ainažnieku ciemošanos Preiļos.
 
 
Ineta Lielkalne
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolotāja