Priekuļu “Mežmaliņa” Erasmus+ projektu “Early Learn to Learn Environment” noslēdz konferencē Stambulā

Printer-friendly version
Piektdiena, 13.maijs, 2016
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” jau 2 gadus piedalās Erasmus+ KA2 un eTwinning projektā “Early Learn to Learn Environment”, kas šī gada 15.maijā Stambulā, Turcijā, noslēgsies ar konferenci.
 
Projekta partneri – pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas no septiņām valstīm - Grieķijas, Beļģijas, Horvātijas, Somijas, Zviedrijas, Latvijas, Turcijas, konferencē izvērtēs projekta darbu - sagatavotās aktivitātes kritiskās domāšanas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī kopīgi ar projekta koordinatoriem no Turcijas vadīs darba grupas skolotājiem un citiem interesentiem, kas piedalīsies konferencē. 
 
 
Projektā iesaistījās skolēni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Projekta mērķis – attīstīt bērnu mācīšanās prasmes, izmantojot dabas materiālus. Lai īstenotu projekta mērķus, pirmsskolas pedagogi apguva jaunas zināšanas par to kā bērniem attīstīt prasmi mācīties, attīstot viņu kritisko domāšanu mākslas un dabas nodarbībās. Pedagogi mācījās, pētīja un izstrādāja 60 aktivitātes, kas tika aprobētas 5 pirmsskolās. Visi projekta rezultāti tuvākā laikā būs pieejami projekta tīmekļa vietnē.
 
Kristīna Bernāne
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” vadītāja