Skolotāju profesionālā pilnveide Maķedonijā

Printer-friendly version
Pirmdiena, 30.novembris, 2015
No 20. līdz 22. novembrim Ohridā, Maķedonijā, norisinājās pirmais eTwinning seminārs šajā valstī ar nosaukumu “eTwinning IKT ideju integrācija mācību procesā”. Uz to tika aicināti vairāk nekā 70 skolotāji no visām ES valstīm, lai popularizētu eTwinning skolu tīklu, veicinātu skolotāju izpratni par 21. gs. mācīšanās un mācīšanas iezīmēm un apstiprinātu atziņu, ka projektu metode mācību procesā ir pati veiksmīgākā un draudzīgākā skolēniem. 
 
eTwinning platforma ir skolēnu un skolotāju virtuāla satikšanās vieta, kurā apmainīties ar informāciju par ES dalībvalstu (un ne tikai) kultūru, valsti, tradīcijām, dzīvesstilu un visu, kas aktuāls pašiem skolēniem. 
 
Ķeipenes pamatskolas skolēni šajos projektos piedalās jau kopš 2013. gada. Tiek veidoti videoklipi, prezentācijas, spēles, ieraksti, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par citām valstīm un pastāstītu par savējo. Tā kā esmu angļu valodas skolotāja, mani interesē tieši svešvalodu apguves iespēja šajos projektos. Nenoliedzami, visas aktivitātes eTwinning platformā dod skolēniem iespēja izmantot valodas prasmes reālajā dzīvē. Šogad Ķeipenes pamatskola ir viena no dibinātājām diviem eTwinning projektiem - “Have No Fear, Lunch Is Here” (“Nebaidies, pusdienas klāt”) un “Journey Through Cultures” (“Ceļojums caur kultūrām”). Šī semināra laikā arī cerēju atrast jaunus partnerus šiem jau aktīvajiem projektiem. Tas arī izdevās.
 
Seminārs Maķedonijā pulcēja skolotājus, kuriem ir pieredze projektu veidošanā, vēl un vēlreiz uzsverot sadarbības nozīmību un starptautisku projektu veidošanas nepieciešamību.
 
No Latvijas šim semināram tika izvēlētas 2 skolotājas - no Ķeipenes pamatskolas un Elejas vidusskolas. Mums bija iespēja ierasties Maķedonijā dienu ātrāk, tāpēc to izmantojām, apskatot valsts galvaspilsētu Skopji, tūrisma pērli Ohridu un arī izbraucot nedaudz ārpus pilsētām uz dienvidiem. Vienā no semināra dienām tika organizēta arī 2 stundu ekskursija ar gidu.
 
Pirmajā semināra dienā notika iepazīšanās ar lektoriem, Turcijas, Maķedonijas nacionālo aģentūru pārstāvjiem, protams, tika organizētas arī iepazīšanas aktivitātes, lai visi justos brīvāk.
Otrā diena tika veltīta darbnīcām par 21. gadsimta mācīšanās prasmēm un tendencēm, sadarbības rīkiem internetā, uz spēlēm balstītu mācīšanos, kā arī partneru meklēšanu un ideju apmaiņu. Šajā dienā atradu četrus jaunus partnerus saviem projektiem, savukārt otra mana kolēģe no Latvijas - jaunas idejas un iespēju pievienoties citiem projektiem. Jāsecina, ka visaktuālākie temati projektiem joprojām ir vide, daba, dabaszinības, kultūra un svētki.
 
Trešā, noslēdzošā diena, tika veltīta labiem projektu piemēriem, ieteikumiem veiksmīgai projektu realizēšanai. Daudz noderīgu padomu guva gan pieredzējuši skolotāji, gan tie, kas tikai grasās uzsākt savus pirmos projektus. Visi lektori īpaši uzsvēra iespēju iegūt nacionālos un Eiropas kvalitātes sertifikātus, kas norāda uz projekta kvalitāti, ilgtspēju un skolotāju nopietnu attieksmi pret sadarbības partneriem un saviem skolēniem.
 
Maķedonijas apmeklējums vainagojās ne vien ar ieskatu skaistā valstī, kurā vēlos atgriezties, bet arī ar jaunu sadarbības partneru satikšanu, lai paplašinātu savas skolas un tās skolēnu redzesloku un pavērtu durvis uz krietni plašāku pasauli! Paldies Latvija eTwinning Nacionālajam atbalsta dienestam par doto iespēju!
 
 
Ieva Sala,
Ķeipenes pamatskolas angļu valodas skolotāja