Around Europe From The Baltic Sea (Amber Sea) To The Black Sea - Learn, Play And Sing Together

Printer-friendly version

Scoala cu clasele I-VIII,nr .7 Buzau / Rumānija 
Sērmūkšu pamatskola/ Latvija 

Escola Básica 2,3 Dr. António Augusto Louro / Portugāle  
İkitelli Ortaokulu / Turcija 
Osnovna škola Šemovec / Horvātija 
Projekta apraksts: 
Visas projekta dalībvalstis atrodas pie jūras vai okeāna. Jūras un okeāni ir satuvinājuši cilvēkus. Plānotās aktivitātes saistītas ar dzīvi pie jūras, ar ūdeni gan ķīmijā, gan mākslā, ar atpūtu un drošību uz ūdens, ar dzīvniekiem, pētniecisko darbu, ģeogrāfiju, vēsturi u.c.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2013./14.m.g. – 2014./15.m.g.
 
 
Skolēnu vecums: 
10-15 gadi
Izmantotā valoda: 
Angļu
Tēmas un mācību priekšmeti: 

Bioloģija, ķīmijas, dizains un tehnoloģijas, vides zinības, svešvalodas, ģeogrāfija, informātika, dabaszinības, sociālās zinības