Environment In Our Hands

Printer-friendly version
Kringsjå skole / Norvēģija  
Sērmūkšu pamatskola / Latvija  
Grunnskólinn austan Vatna / Islande  
Leppäkorven koulu / Somija  
Siauliu Salduves progimnazija / Lietuva  
 
Projekta apraksts: 

Šī Nordplus – eTwinning sadarbības projekta mērķis – veicināt skolēnu izpratni un atbildību par savu rīcību vides ilgtspējai; apkopot idejas, ko varētu darīt, lai saglabātu vidi nākotnē; salīdzināt iegūtos datus un informāciju starp projektā iesaistītajām valstīm; veicināt diskusiju par kultūras līdzībām un atšķirībām. Projekts ir saistīts ar vides izglītību. 

Skolēnu vecums: 
no 6 līdz 13 gadiem
Izmantotā valoda: 
Angļu
Tēmas un mācību priekšmeti: 

Bioloģija, dabaszinības, svešvalodas, informātika / IKT, vides zinības, sākumskolas priekšmeti