Papīrs man zināmais un nezināmais

Printer-friendly version

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" / Latvija 
Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars" / Latvija 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" / Latvija 
Lībagu sākumskola / Latvija 
 

Projekta apraksts: 

Projekta ietvaros notiek izzinošas un radošas aktivitātes, izmantojot izlietotu papīru. Tiek izspēlētas sadarbības partneru sagatavotās papīra spēles un rotaļas, ar mērķi veicināt izziņas procesu attīstību un sensorās spējas; sekmēt un pilnveidot valodas prasmes.

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada janvāris – jūnijs
Projekts ir konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2015” finālists (nacionālais projekts)

Skolēnu vecums: 
2-10 gadi
Izmantotā valoda: 
Latviešu
Tēmas un mācību priekšmeti: 

Pirmsskolas priekšmeti