FCL

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties mācībām Briselē par nākotnes klases scenārijiem

Ja pēdējo divu gadu laikā esi īstenojis eTwinning projektu, vari sazināties angļu valodā un vēlies iepazīt “Nākotnes klasi”, līdz 26.martam piesakies eTwinning mācībām “Nākotnes klases scenāriji”, kas maija sākumā notiks Briselē, Beļģijā!
 
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 26.marts, aizpildot tiešsaistes anketu.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par IKT lietošanu skolas attīstībā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācību seminārā eTwinning projektu īstenotājiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietošanu skolas attīstībā. Seminārs no 24.līdz 25. septembrim notiks Briselē, Beļģijā. 
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācību semināram Briselē par sociālo mediju un sadarbības prasmju izmantošanu mācību darbā un projektos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācību seminārā eTwinning projektu īstenotājiem par sociālo mediju un sadarbības prasmju izmantošanu mācību darbā un projektos. Seminārs no 27.līdz 29.maijam notiks Briselē, Beļģijā.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par dabaszinātņu un matemātikas projektiem mācību darbā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem „Dabaszinības un matemātika nākotnes klasē”. Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā interaktīvā mācību centrā „Future Classroom Lab”.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par tehnoloģiju atbalstu individuālai pieejai mācību procesā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem „ IKT atbalsts individuālai pieejai mācību procesā”. Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā interaktīvā mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) rīkus un metodes, lai veicinātu radošu, uz individuālu pieeju balstītu, interaktīvu un efektīvu mācību darbu un starptautisko sadarbību. 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par sadarbības projektiem nākotnes klasē!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem „Tiešsaistes sadarbības projekti nākotnes klasē”. Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā interaktīvā mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) rīkus un metodes, lai veicinātu radošu, interaktīvu un efektīvu mācību darbu un starptautisko sadarbību.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par interaktīvu nākotnes klasi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem „Interaktīva klase”.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par „Nākotnes klases” scenāriju ieviešanu izglītības iestādēs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem „Nākotnes klases scenāriji”. Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm būs iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) rīkus, izspēlēt „Nākotnes klases” scenārijus un to ieviešanu izglītības iestādēs, lai veicinātu radošu un efektīvu mācību darbu.
 

EUN Izsludina pieteikšanos 2014.gada pavasara CPDLab „Nākotnes klases” kursam

European Schoolnet informē, ka Comenius datubāzē pievienots jauns profesionālās pilnveides kurss – „Future Classroom – adapting pedagogical practice". Kursa mērķauditorija ir vidusskolas skolotāji. Kursa laikā plānotas praktiskas nodarbības ar mērķi palīdzēt skolotājiem adaptēt savu pašreizējo pedagoģisko pieredzi, kā arī apgūtu jaunus rīkus un prasmes. Kurss tiks īstenots divos termiņos – 2014.gada februārī un martā.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties apmācībām Briselē par 21.gs prasmēm

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācībās eTwinning projektu īstenotājiem. Apmācību tēma ir „21.gadsimta prasmes, IKT rīki un to izmantošana eTwinning projektu īstenošanā”.