seminārs

Sākumskolas skolotājus aicina pieteikties starptautiskam eTwinning semināram Īrijā par digitālajām prasmēm

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai starptautiskā seminārā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem par digitālajām prasmēm mācību procesā un eTwinning projektos.
 

eTwinning projektu īstenotājus aicina pieteikties pedagogu profesionālās pilnveides semināram Tallinā par spēļu programmēšanu skolā

codning, etwinning, ict,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai pedagogu profesionālās pilnveides seminārā eTwinning projektu īstenotājiem. Seminārs no 25. līdz 28. septembrim notiks Tallinā, Igaunijā. Semināra tēma: „Spēļu programmēšana skolā”. Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 24.augusts, aizpildot tiešsaistes anketu. Semināru organizē Igaunijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests sadarbībā ar eTwinning Centrālo atbalsta dienestu.

Dažādu mācību priekšmetu skolotājus aicina pieteikties eTwinning semināram Čehijā

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai apmācību un kontaktu veidošanas semināram dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Seminārs no 20. līdz 23. augustam notiks Taborā, Čehijā. Pieteikšanās termiņš – 2012.gada 21.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/cstabora. Semināru organizē eTwinning pārstāvji Čehijā.

Atskatoties uz eTwinning kontaktu veidošanas semināru Rīgā

No 27. līdz 29.aprīlīm Rīgā, viesnīcā „Hotel Avalon” notika starptautisks kontaktu veidošanas seminārs krievu valodas skolotājiem, kurā piedalījās 37 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas Republikas, Slovākijas un Francijas.Trīs dienu garumā skolotāji praktiskās nodarbībās iepazina Eiropas skolu programmas eTwinning piedāvātās iespējas, apguva eTwinning.net un citus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus, kā arī plānoja savus eTwinning projektus. 

Noslēgusies pieteikšanās eTwinning semināriem Vīnē un Lisabonā

11.maijā noslēdzās pieteikšanās v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmas eTwinning ietvaros izsludinātajam kontaktu veidošanas semināram profesionālo skolu skolotājiem (20.līdz 22.jūnijs Vīne, Austrija) un profesionālās attīstības semināram sākumskolas matemātikas skolotājiem (31.maijs - 2.jūnijs Lisabona, Portugāle).  Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 15.maijam, nosūtot personīgi ziņu kandidātiem uz e-pasta adresēm, kas norādītas pieteikuma anketā.

Dabaszinātņu skolotājus aicina pieteikties eTwinning profesionālās attīstības semināram Lietuvā

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai profesionālās attīstības semināram 7.-12. klašu dabaszinātņu skolotājiem. Seminārā skolotājiem praktiskās nodarbībās būs iespēja apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkus un to izmantošanu dabaszinātņu apguvē, kā arī kolēģu pieredzi eTwinning projektu īstenošanā. Semināru organizē eTwinning pārstāvji Lietuvā.

Skolotāji no Latvijas piedalās kontaktu veidošanas seminārā Čehijā

No 19. līdz 21. aprīlim Čehijas pilsētā Podebrady notika eTwinning kontaktu veidošanas un apmācību seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem no Latvijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Portugāles un Norvēģijas. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Ilze Dobrovoļska (Rugāju novada vidusskola), Evija Rateniece (Iecavas PII „Cālītis”), Daina Kadiševska (Bauskas PII „Pasaulīte”) un Liene Pigita (Dobeles PII „Zvaniņš”).

Rīgā sakas eTwinning kontaktu veidošanas seminārs krievu valodas skolotājiem

No 27. līdz 29.aprīlīm Rīgā, viesnīcā „Hotel Avalon” notiks starptautisks kontaktu veidošanas seminārs krievu valodas skolotājiem. Semināra laikā skolotāji uzzinās, kā, sadarbojoties ar citu valstu skolotājiem un izmantojot starptautiskās skolu programmu eTwinning iespējas, dažādot mācību metodes un saturu. Semināru organizē v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Profesionālo skolu skolotājus aicina pieteikties eTwinning semināram Austrijā

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas semināram profesionālo skolu skolotājiem. Seminārā skolotāji praktiskās nodarbībās apgūs eTwinning.net platformas rīkus, varēs uzzināt par profesionālo izglītības iestāžu iespējām iesaistīties starptautiskos projektos, kā arī uzzināt kolēģu pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā profesionālajās skolās. Semināru organizē eTwinning pārstāvji Austrijā.

 

Sākumskolas matemātikas skolotājus aicina pieteikties semināram Portugālē

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai profesionālās attīstības un kontaktu veidošanas semināram sākumskolas matemātikas skolotājiem. Seminārā skolotājiem praktiskās nodarbībās būs iespēja apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkus un to izmantošanu matemātikas stundās, kā arī kolēģu pieredzi eTwinning projektu īstenošanā. Semināru organizē eTwinning pārstāvji Portugālē.

Pages