Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

eTwinning izglītības forums Madonā

03/10/2022  |  Pieredzes stāsti
eTwinning izglītības forums Madonā

Skolotājam šodien ļoti svarīgi ir mainīties, pilnveidoties, būt elastīgam, mācīties un praktizēt jaunas lietas, būt atvērtam visiem skolēniem klasē. (Dace Namsone)

Skolotājs, kurš vada mācīšanos, iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē un rosina katru darīt labāko. Skolotājam mūsdienu pasaulē ir jābūt arī mācību piedzīvojuma režisoram un skolēnu pozitīvo emociju dizaineram. Vienlaikus skolotājam ir jābūt profesionālim savā jomā, kurš pārzina savu mācību priekšmetu un to prasmīgi māca, stratēģiski plāno mācības un efektīvi īsteno šo plānu; viņš patstāvīgi pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar skolēniem un kolēģiem, lai atbalstītu skolēnus mācīšanās procesā. Tāpēc arvien lielāka nozīme šodien ir skolotāju pieredzes stāstiem un tīklošanās pasākumiem, dalībai dažādos projektos.

2022.gada 30. septembrī notika eTwinning izglītības forums Madonā, Madonas Valsts ģimnāzijā, kurā bija aicināti piedalīties Madonas novada izglītības speciālisti, iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, metodiķi, bibliotekāri u.c. interesenti.

Foruma laikā bija dzirdami aizraujoši un dažādi Latvijas eTwinning vēstnieku, skolotāju pieredzes stāsti, interesanti labās prakses piemēri, inovatīvas metodes, starppriekšmetu saiknes īstenošana, projekta metodes iespējas, strādājot ikdienā ar dažāda vecuma skolēniem nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī digitālās pratības iespējas eTwinning projektos.

Forumā runā zinoši un pieredzējuši speciālisti

Ļoti interesanti par eTwinning kopienu Latvijā un ES valstīs, projektu veiksmīgu īstenošanu, profesionalitāti un izaugsmes iespējām skolotājiem, skolēniem un sīkāku statistiku par projektu īstenošanu Madonas novadā pastāstīja Liene MILLERE (Jaunatnes straptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore). Klausītājiem bija iespēja uzzināt, kādi tad ir veicamie soļi, lai uzsāktu savu pirmo eTwinning projektu, ka skolotājiem vienlīdz ir iespēja piedalīties arī interešu grupās, vebināros un tiešsaistes un klātienes kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, to, cik svarīga ir plānošana, kādi ir galvenie vērtēšanas kritēriji, kā var atrast sadarbības partnerus projektiem (arī Erasmus+, Nordplus) u.tml. Informēja par jauno platformu: https://school-education.ec.europa.eu/en (vispārīga informācija visās eTwinning valstu valodās, tā ir publiska, var reģistrēties ikviens, var uzzināt eTwinning aktualitātes Eiropā).

eTwinning projekts ir skolēnu padziļināts pētījums par kādu tematu, kam ir pietiekama vērtība, lai tam veltītu laiku, uzmanību un enerģiju. (L.Katz)

Projekta 3 galvenie posmi:

  • skolēni kopā ar skolotāju izvēlas tēmu un plāno darbu;
  • skolēni strādā pie tēmas izpētes, skolotājs kā konsultants;
  • projekta noslēgums un refleksija par projektu.

Interesanti savā pieredzē dalījās Kristīna BERNĀNE (eTwinning vēstniece, Priekuļu pirmsskola “Mežmaliņa”, stāstot par  dažādiem e-projektiem pirmsskolas izglītības iestādē, īstenojot dažādus projektus vismaz piecpadsmit gadu garumā, kur ieguvēji ir visi: gan skolotāji, gan bērni, gan vecāki.

K. Bernānes uzstāšanās forumā.

Inese ZVAIGZNONE (eTwinning vēstniece, Kalnciema vidusskolas skolotāja, metodiķe) dalījās pieredzē, stāstot par eTwinning projektiem sākumskolā – tie motivē aktīvi mācīties un efektīvi sadarboties. Projekti ļauj pilnveidoties arī skolēniem – kļūst drošāki, atvērtāki, nebaidās ko jaunu izmēģināt, pētīt, spēja iejusties par animatoriem, filmējot konkrētus uzdevumus. Lektore stāstīja arī par to, cik veiksmīgi projektā paredzētos uzdevumus ir iespēja apvienot ar jau mācību stundā paredzētajiem uzdevumiem un ka skolotājs galvenokārt ir tikai konsultants.

Par sociālo kompetenci starptautiskajos eTwinning projektos – spēju sadarboties svešvalodā, rīkoties, virtuāli komunicēt, pieņemt izaicinājumus, izmantojot digitālos rīkus pamatskolas vecumposmā, stāstīja Solvita VENCJUNA (eTwinning vēstniece, Vangažu pilsētas bibliotēkas informācijas speciāliste). Solvita daudzus gadus nostrādājusi Vangažu vidusskolā par latviešu valodas skolotāju un projektu koordinatori. Lektore galvenokārt dalījās savā pieredzē un rādīja dažādus labās prakses piemērus ar praktiskiem skolēnu darbiem, kurā bija redzami izmantoti ļoti daudz dažādi digitālie rīki. Skolēni spēj veiksmīgi īstenot starptautiskos eTwinning projektus, un ka ar katru projektu profesionālāk pilnveidojas gan paši skolotāji, gan skolēni. Rādīja, kā praktiski tiek veikti un īstenoti uzdevumi svešvalodā. To, cik strauji un ātri iemācījušies izmantot Skype, Zoom, Ms Teams platformas, sazinoties ar starptautiskajiem sadarbības partneriem. Lektore dalījās priekā, ka veiksmīgi īstenojusi nacionālos eTwinning projektus kopā ar Madonas novada izglītības iestādēm: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, Degumnieku pamatskolu, Ļaudonas vidusskolu, Kusas pamatskolu.

Sandra TROŠINA (eTwinning vēstniece, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas informātikas un angļu valodas skolotāja) dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem –  Veiksmīga eTwinning projektu iekļaušana mācību saturā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā. Par to, cik veiksmīgi un interesanti var darboties, īstenot eTwinning projektus, izmantojot svešvalodu un programmēšanas iespējas.

eTwinning vēstnieces un L. Millere no eTwinning nacionālā atbalsta dienesta

Paldies gribas teikt arī Degumnieku sieviešu vokālajam ansamblim “Harmonija”, kas jau foruma pašā sākuma klausītājus priecēja ar krāsainu, Skolotāju dienai atbilstošu muzikālo sveicienu. Paldies par skaistajām dziesmām, tās ļāva uz brīdi ikvienam zālē aizmirsties, nedomāt ne par ko un baudīt tikai mūziku!

Kāpēc nepieciešams eTwinning?

eTwinning forumā bija iespēja ikvienam klausītājam pārliecināties, ka eTwinning nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem.

Ikvienam bija iespēja aizdomāties par sevi un izvērtēt, kā es ikdienā strādāju ar skolēniem. Vai es arī savā praksē tik veiksmīgi izmantoju dažādus digitālos rīkus un metodes, par kurām stāstīja lektores? Vai es arī gribētu izmēģināt strādāt ar projekta metodi un iesaistīties  projektos?

eTwinning komanda ir atbalsts tev, pedagoģiskais atbalsts projektu īstenošanā, lieliski padomi mācību procesa pilnveidošanā.

Paldies visiem, kuri apmeklēja eTwinning izglītības forumu Madonā!
Lai īstenojas interesanti eTwinning projekti 2022./2023.m.g.

Uzdrīksties un  izmēģini ko jaunu, savādāku!

Pasākumu atbalstīja eTwinning Latvija un Madonas novada pašvaldība.

 

Mairita Smeltere
Madonas novada pašvaldības iestādes
“Madonas novada Centrālā administrācija”
Izglītības nodaļas vecākā izglītības darba speciāliste

 

 

 

Foto: Madonas novada Izglītības nodaļa

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi