Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

Lielākā Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning vēstnieki tiekas Liepājā

22/06/2022  |  Notikumi
eTwinning Baltijas un Somijas vēstnieku tikšanās Liepājā

No 13. līdz 15. jūnijam Liepājā tikās Eiropas lielāka skolu sadarbības tīkla eTwinning Baltijas valstu un Somijas vēstnieki, lai stiprinātu starptautisko sadarbību starp Baltijas valstīm un Somiju, kā arī celtu savu profesionalitāti, apgūstot dažādas metodes un aktivitātes skolēnu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai skolās un mācību darbā. Lai pilnveidotu savas zināšanas, eTwinning vēstnieki strādāja kopā ar neformālās izglītības treneri Laumu Žubuli un apmeklēja Liepājas Raiņa 6. vidusskolu, kur iepazinās kā skola var palīdzēt skolēniem kļūt par nākotnes līderiem.

Skolēns kā virzītājspēks

Viena no eTwinning Skolu misijas pamatnostādnēm ir skolēns kā virzītājspēks, tādēļ šajā ikgadējā tikšanās reizē eTwinning vēstnieki pievērsās tieši izpratnes veicināšanai par skolēnu iniciatīvu. Kopā ar neformālās izglītības treneri Laumu Žubuli dalībnieki iepazinās ar “Līdzdalības kāpnēm”, lai mācītos atbildību par lēmumu pieņemšanu projektos un mācību darbā nodot skolēniem veidā, kas nav manipulējošs vai tikai formāls. Mācību laikā izdevās iziet cauri visiem astoņiem soļiem:

  1. pakāpiens: Manipulācijas ar jauniešiem;
  2. pakāpiens: Jaunieši kā dekorācija;
  3. pakāpiens: Jaunieši kā formalitāte;
  4. pakāpiens: Jaunieši ir norīkoti, bet arī informēti;
  5. pakāpiens: Ar jauniešiem konsultējas un informē;
  6. pakāpiens: Jaunieši ir vienlīdzīgi lēmumu pieņemšanā par pieaugušo radītām idejām;
  7. pakāpiens: Jauniešu iniciatīva;
  8. pakāpiens: Vienlīdzība lēmumu pieņemšanā.

Vairāk par līdzdalības kāpnēm lasi Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras sagatavotajā materiālā “Re, kur FORMULA!” (1.nodaļa).

Vēlāk vēstnieki piedalījās lomu spēlē, kuras laikā mazās komandās izspēlēja dažādas situācijas no projektiem un pēc tam izvērtēja skolēnu, skolotāju un citu iesaistīto personu rīcību. Šī analīze palīdzēja labāk saprast, kas motivē skolēnus piedalīties, kā skolotājs var efektīvāk un cieņpilnāk sazināties ar skolēnu. Tomēr visi šie uzdevumi daudz nepalīdzēs, ja skolēni nejutīsies droši savā vidē. Komandas saliedēšanas aktivitātes, kas palīdz skolēniem atvērties, lai dalītos savās idejās un vēlmēs, ir tikpat svarīgas kā citas aktivitātes.

eTwinning Baltijas un Somijas vēstnieku tikšanās Liepājā

Izlaušanās istabas – rīks līderības veicināšanai

Mācību noslēguma dienā dalībnieki apmeklēja Liepājas Raiņa 6.vidusskolu, kurā darbojas eTwinning vēstniece Daiga Straupeniece, kā arī skolai ir vairakkārt piešķirts “eTwinning Skola” statuss. Vizītes laikā skolas pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar skolas vīziju un parādīja, kā izmatot izlaušanās istabas skolēnu līderības vērtību iedzīvināšanai un dažādu sociālo prasmju apgūšanai. Nodarbību vēstniekiem vadīja Viktorija Bulavkina, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas angļu valodas skolotāja, bijusī eTwinning vēstniece un vairāku izlaušanās istabu autore.

No 2017. gada Liepājas Raiņa 6. vidusskola īsteno pārmaiņu procesu izglītībā  “Līderis manī”®. Programmas pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas kā pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Arī eTwinning vēstniekiem un komandu dalībniekiem skolas vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar to, kā Raiņa 6. vidusskola savā ikdienas mācību darbā iekļauj programmas “Līderis manī”® pamatprincipus –  katrs var būt līderis, katram piemīt izcilība kādā jomā, pārmaiņas sākas ar katru cilvēku, skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos. Viens no daudzajiem rīkiem skolēnu līderības attīstīšanai, iniciatīvas un motivācijas veicināšanai ir izglītojošas izlaušanās istabas.

Sarežģītu uzdevumu pildīšana izlaušanās istabās prasa komandas darbu, labu komunikāciju, labas konfliktu risināšanas prasmes. Kā arī kritisko domāšanu, savu vienaudžu iepazīšanu un spēju atrast katram uzdevumam vispiemērotāko veicēju. Iesaistīšanās izlaušanās spēļu aktivitātēs ļaujot skolēniem pašiem izvērtēt savas spējas un saprast to, ka līderība nozīmē ne tikai spēju vadīt komandu, bet arī spēju uzticēties tiem, kuri konkrētu jomu pārzina labāk. Tieši šādus aspektus izmēģināja arī paši eTwinning vēstnieki. Vizītes noslēgumā visiem bija iespēja iejusties skolēnu ādā un izmēģināt risināt dažus izlaušanās istabu uzdevumus.

Skatīt galeriju

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi