Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

Limbažu Valsts ģimnāzija – eTwinning Skola

03/06/2024  |  eTwinning Skola
Limbažu Valsts ģimnāzija

Attālinātā mācību darba laikā pastiprinātu uzmanību pievērsām dažādu digitālo risinājumu izmantošanai skolas ikdienas darbā. Mācījās gan skolotāji, gan skolēni. Meklējām iespējas sadarboties, lai risinātu sarežģītākus izaicinājumus un dalījāmies arī ar savu pieredzi un idejām, lai atbalstītu citas skolas. eTwinning projekti skolas ikdienā ienāca kā vēl viens veids, lai dažādotu skolēnu mācīšanās pieredzi tiešsaistē. Aktuāli kļuva jautājumi par autortiesību ievērošanu tiešsaistē, drošību un labbūtību šajā vidē  gan skolēniem, gan skolotājiem. Izstrādājām dažādus atbalsta materiālus skolotājiem mūsu skolā un citās skolās. Šīm nepieciešamībām noderīgs bija arī eTwinning sniegtais atbalsts skolām, mācoties izmantot dažādus digitālus risinājumus un gūstot idejas mācību darba organizēšanai tiešsaistē. 

Foto: Dāvis Rudzītis

Limbažu Valsts ģimnāzija eTwinning skolas titulu ieguva 2023. gadā. Tobrīd no mūsu skolas eTwinning projektos jau bija iesaistījusies aptuveni trešā daļa skolotāju un puse no skolēniem. Skolā īstenojam gan organizācijas līmeņa projektus, kuros aicinām iesaistīties visus interesentus, gan mazāka apmēra projektus, ko īsteno mācību priekšmetu skolotāji gan individuāli, gan sadarbojoties savā starpā. eTwinning skolas titula piešķiršana apliecināja to, ka ejam pareizā virzienā, kā arī pavēra jaunas profesionālās pilnveides un sadarbības iespējas mūsu skolas skolotājiem un skolēniem. eTwinning skolu forumos satiekam skolas, kurām līdzīgas intereses un aktualitātes, tā ir iespēja apmainīties ar idejām, radīt jaunas idejas kopā. eTwinning piedāvātajās starptautiskajās mācībās skolotājiem piedāvā ne vien mācīties, bet arī stiprināt starptautisko kontaktu tīklu, kopīgi plānot un īstenot mācību projektus. eTwinning mācībās tiek aicināti gan skolotāji, gan skolēni. Tā mūsu skolas skolēni kopā ar teātra mākslas skolotāju Indru Ābeli izplānoja projektu, kurā rakstīja un uzveda savas lugas, kas skatāmas arī digitālā teātra festivālā. Bet skolotāja Baiba Cīrule ar skolēniem no skolēnu pašpārvaldes piedalās mācību ciklā, kurā meklē veidus, kā vairāk iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā un pasākumu organizēšanā skolā.

eTwinning atbalsta skolu arī dažādu profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā. Tiešsaistes vebinārus vadījusi skolas metodiķe Edīte Sarva un sociālā pedagoģe Elīna Strazdiņa. eTwinning darbnīcas piedāvājam arī skolas organizētajās valsts līmeņa konferencēs – 2023. gadā konferencē “Tekstpratība”, bet 2024. gadā konferencē “Vērtēšana”. Nākamajā mācību gadā plānojam eTwinning projektā izstrādāt darbnīcas konferencei, ko skolotājiem vadīs skolēni. Ļoti vērtīga pieredze skolēniem ir arī dalība eTwinning Nacionālajā konferencē, kur ar saviem skolēniem piedalāmies jau trešo gadu, daudziem tā ir pirmā iespēja uzstāties tik lielā pasākumā, stāstot par paveikto skolotājiem un citiem skolēniem no visas Latvijas.

Foto: Edīte Sarva

Papildus tam aktīva dalība eTwinning projektos palīdzējusi mums veidot partnerības arī citiem projektiem, kuros iesaistīta mobilitāte. Piemēram, īstenojam Erasmus+ projektu “Izglītības tehnoloģiju pētnieki”, kurā mūsu skolas skolotāji viesojas citās Eiropas valstīs, lai iepazītu to, kā tiek organizēta tehnoloģijām bagātināta mācīšanās. Savukārt eTwinning projekts “Labo darbu BINGO” no gada uz gadu audzis, šogad projektā piedalās jau deviņas dalībvalstis un projekta ideja pieteika Erasmus+ projektu konkursā ar plānotu skolēnu mobilitāti.

Digitālie risinājumi un saziņa tiešsaistē nu jau kļuvusi par ikdienas daļu teju katram no mums. Redzam, ka skola ir vieta, kur jāpalīdz skolēniem pilnveidot izpratni par saziņu ne tikai tiešsaistes, bet arī starptautiskā kontekstā un stiprināt digitālo risinājumu izmantošanas prasmes, kā arī veidot labus digitālos paradumus. Šīs digitālās kompetences palīdzēs skolēniem sasniegt vairāk, lai kur arī vestu viņu ceļi pēc skolas.

Raksta rutores: Edīte Sarva, Ilze Ābola, Limbažu Valsts ģimnāzija

Foto: Dāvis Rudzītis

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi