Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

Noskaidroti veiksmīgākie akcijas “Netiķete – mani spēles noteikumi!” dalībnieki!

29/03/2022  |  Notikumi
Noskaidroti veiksmīgākie akcijas

Martā izsludinājām akciju skolu netiķetēm un saņēmām dažādu vecumposmu pieteikumus. Esam tos izvērtējuši un izvēlējušies labākos, lai varētu padalīties ar tiem arī ar citām skolām. Akcijas ietvaros skolotāji dalījās arī savā pieredzē par netiķešu veidošanu un to, kā netiķetes izveidē iesaistījušies bērni. Šajā rakstā atradīsi akcijas uzvarētājus, viņu veidotās netiķetes, kā arī esam apkopojušas svarīgāko, ko ieguvām no šīs akcijas. Cerams, ka tas noderēs arī tev.

Komunikācijas problēmas virtuālajā vidē

Komunikācija virtuālajā vidē rada daudz izaicinājumus – primāri jau tas ir drošības jautājums, par kuru noteikti jārunā ar skolēniem. Jāradina skolēnus kritiski izvērtēt pieejamo informāciju, atpazīt krāpnieku slazdus virtuālā vidē un rūpīgi izvērtēt kādas informācijas  pēdas atstāt aiz sevis virtuālajā pasaulē. Vēl viens, ne mazāk svarīgs aspekts komunikācijai virtuālā vidē ir komunikācijas kultūra un uzvedības etiķete jeb netiķete. Šis aspekts ir ļoti svarīgs, jo šķietamā interneta anonimitāte dod drosmi kāpt pāri saziņas normām, kuras nepārkāptu reālajā pasaulē, skatoties otram cilvēkam acīs. Jāatceras arī ka virtuālajā pasaulē iztrūkst kāds būtisks komunikācijas aspekts – neverbālā komunikācija. Tās trūkums savukārt noved pie biežākiem pārpratumiem un aizvainojumiem, jo cilvēks e-pastu vai Whatsapp  ziņu izlasīs ar citu intonāciju un citiem uzsvariem, tādējādi draudzīgi mērķēta kritika var tikt uztverta kā apvainojums un entuziastisks piedāvājums – kā norāde uz nekompetenci.

Kā veidot netiķeti?

Veidojot netiķeti, ir skaidri jāsaprot, kādam mērķim tā tiks veidota – vai tas būs nepieciešams sekmīgai komunikācijai starptautiskā projektā, nacionālā projektā, tiešsaistes stundā vai arī klases savstarpējai saziņai dažādās platformās mācību nolūkos. Šāds skaidrs mērķis palīdz saprast, kādiem jautājumiem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Piemēram, ja netiķete tiek veidota komunikācijai starptautiskā projektā, tad lielāka uzmanība jāpievērš kultūras atšķirībām, attieksmei pret citādo un pieklājības formām svešvalodā. Ja mērķis ir netiķete tiešsaistes stundai, tad lielāka uzmanība jāpievērš aspektiem, kas traucē stundas gaitu (piemēram, neizslēgts mikrofons), kas varētu izraisīt bailes iesaistīties un izteikt savu viedokli, kā sadarboties virtuāla istabā utt. Iepriekšējie piemēri var maldinoši norādīt, ka par netiķeti jārunā skolā un pirmsskolai tas nav aktuāli. Patiesībā, par šiem jautājumiem ir jāsāk runāt jau pirmsskolā, jo šīs paaudzes bērniem lielākoties jau ir piekļuve tehnoloģijām. Jo ātrāk mēs ar bērniem runāsim par to, kā uzvesties virtuālā vidē, jo labāk varēsim viņus pasargāt no virtuālās vides kaitīgajiem aspektiem un  iemācīt veidot veselīgāku saziņu.

Lai gan pastāv daudz dažādu gatavu netiķešu, kas atrodami internetā, tomēr ir svarīgi veidot savu. Katrai skolēnu grupai, tai skaitā pirmsskolēniem, jau ir sava pieredze virtuālajā vidē un ir svarīgi to ar viņiem pārrunāt un izcelt tos virtuālās komunikācijas aspektus, kas ir svarīgi tieši viņiem. Kopīgi vienojoties par svarīgāko, skolēnam ir arī lielāka motivācija to ievērot.

Process

Visbiežāk skolotāji netiķetes izveidi sāk ar skolēnu virtuālās komunikācijas pieredzes apzināšanu, pārrunājot dažādas nepatīkamas situācijas, ar kurām skolēni saskārušies paši vai par kurām dzirdējuši. Tad ar skolēniem kopīgi izpēta Drošs Internets un Cert.lv sagatavotos materiālus, lai noskaidrotu, kam vēl būtu jāpievērš uzmanība un ko par saziņu tiešsaistē saka speciālisti. Pēc tam skolotājs apkopo skolēnu idejas kopīgajai netiķetei ar viņiem būtiskāko un kopīgi vienojas par netiķetes formātu. Gan izpētes, gan netiķetes izveides procesu, protams, var organizēt arī grupu darba formā un pēc tam no visiem grupu veikumiem izveidot vienu kopīgu.

Daudzi no skolotājiem, kas piedalījās akcijā, norāda, ka netiķetes veidošanu sekmīgi iekļāvuši arī mācību saturā. Lībagu sākumskolas skolotāja Sandra Znotiņa savu pieeju netiķetei skaidro šādi: Jau no pirmās klases skolēni darbojas kādā no eTwinning projektiem. Ceturtajā klasē esam jau zinoši ne tikai svešvalodā, datorikas zināšanās, bet arī ievērojam noteikumus e-vidē un projektos. Latviešu valodā grupās izstrādājām netiķetes saturu. Vizuālajā mākslā un dizainā canva.com meklējām labākos risinājumus, skolēni paši palika pie infografikas kā labākā vizuālā noformējuma. Datorikā apstrādāja tekstu. Veidojām avatārus. Angļu valodā papētīja un tulkoja, kā mūsu projekta sadarbības draugi Grieķijā, Portugālē, Turcijā veido savas netiķetes.

Netiķetes akcija arī parādīja, ka netiķeti var veidot dažādos formātos izmantojot gan dažādus IKT rīkus, gan vienkārši papīru un zīmuļus. Svarīgi, lai formāts un pati netiķete ir bērnu pašu izvēlēta un veidota, lai viņi paši to izmantotu un uz to atsauktos, ja kāds neievēro kopīgo vienošanos. Ļoti būtiski, lai arī skolotājs ievēro kopīgos noteikumus un regulāri par tiem atgādina skolēniem. Ja netiķete izveidota klases uzvedībai virtuālā vidē, tad būtu svarīgi par to informēt arī citus skolotājus, kuri šajā klasē strādā, un aicināt viņus pie šiem noteikumiem pieturēties.

Uzvarētāji

Lai gan tika iesūtītas daudz lieliskas netiķetes, kuras radījuši bērni dažādos vecuma posmos, no visām iesniegtajām netiķetēm, izvēlējāmies pa vienam uzvarētājam pirmsskolas, sākumskolas/pamatskolas un vidusskolas vecuma grupās. Kā arī nolēmām piešķirt vienu īpašo balvu netiķetei, kura citu starpā izcēlās ar savu  radošumu un formātu.

Pirmsskola

Kā labākās netiķetes autori pirmsskolas vecuma posmā tika izvēlēti Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepiņa” grupas “Lācēni” bērni ar skolotāju Kristīni Putāni.

Ir skaidri redzams, ka neiķeti ir veidojuši bērni, tajā atspoguļojas bērnu līdzšinējā pieredze internetā un ar tehnoloģijām, piemēram, redzamas ierīces, ar kurām visticamāk 4-6 gadus vecs bērns jau būs iepazinies, situācijas, kuras viņš var būt pieredzējis vai novērojis sev apkārt. Šādas netiķetes veidošana pirmsskolā ir svarīga, jo mēs modernās paaudzes bērniem mācām ne tikai pieklājīgi uzvesties sabiedrībā, bet arī internetā. Kā nekā tehnoloģijas un internets šobrīd ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Šai vecuma posmā nav svarīgi vai netiķetei ir perfekti nostrādāts dizains un izskats, paša bērna ieguldījums tās radīšanā dos vislielāko atdevi, augļus vēlāk.

Šī konkrētā netiķete tapusi kā daļa no lielāka izglītības iestādes mērķa, kas skar IKT lietojumu un drošību internetā. Lai izveidotu šo netiķeti, bērni skatījās drošs internets veidoto animācijas filmiņas “Aitu dzīve”, apsprieda savas iegūtās zināšanas un atspoguļoja tās, veidojot paši savu netiķeti.

Netiķete, kuru veidojuši pirmsskolas vecuma bērni

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepiņa” grupas “Lācēni” bērni (skolotāja Kristīne Putāne)

Sākumsskola/pamatskola

Par sākumskolas un pamatskolas vecuma posma labāko netiķeti tika izvēlēta Lībagu sākumskolas 4. klases netiķete, skolotāja Sandra Znotiņa. Šo netiķeti veidojuši 9-10 gadus veci bērni un šī netiķete parāda, ka uzvedības noteikumu veidošana var būt lielisks starppriekšmetu saiknes uzdevums. Piemēram, latviešu valodā izstrādā saturu, vizuālajā mākslā kopīgi strādā pie noformējuma, datorikā apstrādā tekstu un kādā no svešvalodas stundām to iztulko. Vēl ļoti pozitīvs aspekts ir tas, ka netiķete ne tikai tika veidota pašu vajadzībām, bet tiks arī publicēta gan skolas mājas lapā, gan projekta Twinspace vidē.

Kāpēc mums šī netiķete tik ļoti patīk? Tāpēc, ka, kā pieteikumā norāda S. Znotiņa, visa pamatā ir “atkārtošana, drošība un atbalsts“. Šīs netiķetes autori skolā par šo tēmu runā jau vismaz cetruto reizi. Jā, klase aktīvi piedalās eTwinning projektos, bet uzvedības noteikumi un drošība internetā ir temats, kas regulāri jāatgādina un attiecīgi vecumam jāpapildina. Gluži tāpat, kā tas notiek jebkurā mācību priekšmetā – mēs būvējam uz tā, ko jau zinām.

Lībagu sākumsskolas skolēnu veidotā netiķete

Lībagu sākumsskolas 4. klases bērni (skolotāja Sandra Znotiņa)

Vidusskola

Par vidusskolas vecuma posma labāko netiķeti tika atzīta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces Amandas Mileikas (skolotāja Sandra Trošina) izstrādātie noteikumi tiešaistes stundām.

Netiķetes var būt vispārīgas vai arī konkrētas, kā šajā gadījumā. Šīs netiķetes saturs vēl pirms brīža bija ļoti aktuāls un ņemot vērā, ka pandēmija mums ir iemācījusi jaunu strādāšanas/mācību modeli, šie noteikumi būs aktuāli arī nākotnē. Informācija ir skaidra, viegli pārredzama, saprotama un arī vizuāli labi noformēta – mūsu acis pievērš uzmanību pašam svarīgākajam – notiekumiem! Protams, autortiesības arī ir ievērotas.

Šī netiķete tika veidota mācību stundas ietvaros, lai apgūtu tiešsaistes rīku “Canva”. Mēs redzam kā patīkamais tiek apvienots ar lietderīgo.

Netiķete tiešsaistes stundām

Amanda Mileika, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (skolotāja Sandra Trošina)

Īpašā balva

Ir viena netiķete, kuru nevarējām atstāt bez ievērības – Valmieras 2. vidusskolas (skolotāja Andra Zelčāne) skolēnu Viktorijas Gercevas un Marka Titko izveidotā netiķete  “Instagram” (@n_etiquette_) platformā.

Šeit mēs redzam labi pārdomātu, skolēnu veidotu darbu ar uzsvaru tieši uz citiem skolēniem un vidi, kurā paši bieži uzturas. Skolēni padziļināti izpētījuši tēmu, vizuāli noformējuši ierakstus ar vizuālo rīku “Canva” un kopā ar paskaidrojumu, ievietojuši to Instagram vietnē. Šī netiķete ir pieejama visiem, kuram nav slinkums atvērt Instagram un uzmeklēt to. Netiķetes autori uzskata, ka “šādā formā jauniešiem būs vieglāk apgūt šādus noteikumus, turklāt Instagram nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi, tāpēc informācija kontā kļūst ne tikai viegli saprotama, bet arī publiski pieejama.” Un mēs viņiem piekrītam! Ne vienu reizi vien, no skolotājiem esam dzirdējuši, ka mācību vielu, kas pasniegta no jaunietim saprotama medija, ir vieglāk uztvert nekā no klasiskās mācību grāmatas.

Netiķete jauniešiem Instagram vietnē

Netiķetes “Instagram” konts, autori Viktorija Gerceva un Marks Titko (skolotāja Andra Zelčāne)

Svarīgākās atziņas un padomi

Mēs mācāmies viens no otra, dalāmies pieredzē un padomos, šī akcija nav bijusi izņēmums. Tāpēc piedāvājam dažādus svarīgus komentārus un atziņas no taviem kolēģiem – pedagogiem.

  • Smelies iedvesmu no vides, sociālās, politiskās situācijas un visa, kas mums ir apkārt. Netiķete var būt konkrēts uzdevums, bet tu vari runāt ar skolēniem un bērniem par uzvedību internetā, iedvesmojoties no kādas situācijas, tādejādi šo noteikumu mērķis būs saprotamāks un bērns/jaunietis vairāk ieklausīsies. Piemēram, šobrīd pieaug kibernoziegumu skaits, tas ir labs brīdis, lai parunātu par to, kā sevi pasargāt internetā, arī pašiem bērniem tas var likties interesantāk un aktuālāk.
  • Netiķete ir lielisks gala produkts mazam starppriekšmetu saiknes projektam. Sarunā ar kolēģiem veltīt vienu stundu tās izveidošanai.
  • Ja skolēniem jāvienojas par noteikumiem savā starpā, tā ir lieliska iespēja diskusijai, viedokļu apmaiņai un patstāvīgai tēmas izpētei, lai varētu pamatot savu viedokli.
  • Vienā netiķetē nav jāiekļauj pilnīgi viss – droši radi netiķeti par konkrētām tēmām un situācijām.
  • Nenoliedzami gandrīz visi attiecīgā vecuma skolēni cenšas radīt vai jau nopietni rada digitālo saturu, tā ir viena no moderno laiku jaunajām profesijām. Izmanto skolēnu vēlmi “paspīdēt” digitālajā vidē un uzdod veidot netiķeti kā digitālo saturu. Tas būs labs treniņš viņiem, lai izstrādātu savu “odziņu”, kā piesaistīt auditoriju, izstrādātu dizainu, sastādītu tekstu, utt. un vienlaicīgi viņi paši sasniegs plašāku skolēnu skaitu, nekā ir viņu klasē. Informācija par drošību un uzvedību internetā izplatīsies!
  • Atkārtošana ir zināšanu māte! Runā par uzvedību internetā regulāri.
  • Arī pieaugušajiem vajag netiķeti.

 

Ko eTwinning ir ieguvis no šīs akcijas?

Ja neskaita daudz kvalitatīvu piemēru un idejas netiķešu veidošanā, ko mēs labprāt nodosim tālāk savās profesionālās pilnveides mācībās, mēs sapratām, ka mums pašām nav izstrādāta sava netiķete, tad nu varbūt ir laiks to ieviest mūsu vebināros? Mēs nevaram prasīt no bērniem un pedagogiem to, ko paši nedarām. Šī ideja mums radās, jo viena no iesūtītajām netiķetēm bija nevis skolēnu, bet pieaugušo veidota! Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā (iesūtītāja Agita Rasiņa) ir izstrādājuši paši savus noteikumus priekš visām pirmsskolām. Pirmsskolu pārstāvji satikās un gluži tāpat kā skolēni/bērni diskutēja par to kā un kāpēc jāuzvedas tiešsaistē.

Izglītības darbinieku veidotā netiķete par uzvedību tiešsaistes sanāksmēs.

Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā veidotā netiķete.

Attēla autors un avots: Fauxels no Pexels.com (Creative Commons licence)

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi