Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

Radoša literatūras analīze: Latvijas un Moldovas skolēnu starptautiskais projekts

04/10/2023  |  Pieredzes stāsti
Grāmatu kaudzīte cilvēka plaukstā

Šī gada pavasarī divas Latvijas skolas – Limbažu Valsts ģimnāzija un Liepājas Raiņa 6. vidusskola – uzsāka darbu radošā projektā “Literature detectives”, kas savienoja literatūru un zinātni, paplašinot skolēnu prasmes un interesi par lasīšanu un pētniecību, vienlaikus veicinot starptautisku sadarbību. Tā rezultātā skolēni kļuva par “literatūras detektīviem,” kuri var atklāt grāmatu pasaulē slēptās atziņas un izprast to nozīmi. Par projektā pieredzēto dalās Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolotāja Daiga Straupeniece.

Īsumā par projektu

Šajā projekta sadarbojās skolēni un pedagogi no divām Eiropas valstīm – Moldovas un Latvijas. No Latvijas piedalījās Limbažu Valsts ģimnāzija (skolotāja Edīte Sarva) un Liepājas Raiņa 6. vidusskola (skolotāja Daiga Straupeniece). Projekts tika īstenots no 2023. gada februāra līdz 2023. gada aprīlim.

Projekta mērķis un aktivitātes

Projekta mērķis bija izpētīt dzīves situācijas caur zinātniskiem un literāriem tekstiem. Katrs skolēns izvēlējās grāmatu un tēmu, kuru projekta laikā gribētu padziļinātāk skatīt un attīstīt. Grāmatas izvēlei nebija ierobežojumu. Skolēni paši izveidoja jauktas starpskolu grupas, ņemot vērā līdzīgās tēmas. Skolēniem tika piedāvāta profesionāla (zinātniska) pieeja grāmatas analīzei, taču skolēni varēja izmantot arī citas formas, piem., jēgpilnu diskusiju. Noslēgumā bija jāveido prezentācija, iekļaujot 6 nosacījumus (virsraksts; problēma, mērķis, uzdevumi; teorētiskais pamatojums, praktiskie rezultāti; secinājumi; bibliogrāfija), lai visiem darbiem būtu vienots stils. Var teikt, ka skolēni gatavoja savu pirmo zinātnisko uzstāšanos starptautiskā vidē.

Projekts – ieguvums mācību saturam

Projekts ir saistīts ar mācību saturu, tā īstenošana notika mācību procesā, sasaistot gan tēmu literatūrā (piem., izvērtējot varas un indivīda attēlojumu 21. gs. latviešu literatūrā), gan latviešu valodā (apgūstot zinātniskā stila valodas līdzekļus). Projekta laikā tika apgūtas dažādas prasmes: 1) patstāvīgi plānot un realizēt radošo projektu, izmantojot nepieciešamo atbalsta materiālu, 2) prast noformēt izmantoto avotu un papildmateriālu bibliogrāfisko atsauču sarakstu, 3) diskutēt par jautājumu – kā vara ietekmē mākslu un māksliniekus? 4) strādāt ar zinātnisku faktu atlasi – atsauces, avoti, citāti, komentāri, terminoloģija, 5) noformēt prezentāciju (ievads, galvenā daļa, nobeigums, secinājumi, kopsavilkums).

Projekta laikā skolēni izvērtēja grupas biedru un profesionāļu viedokļus par māksliniecisko līdzekļu izmantošanu līdzīgas tematikas darbos, akceptējot dažādus viedokļus. Argumentācijai tika izmantoti avoti, t. sk. tīmekļa resursi, ievērojot atsauču lietošanu un autortiesību normas.

Noslēguma konferencē skolēni prezentēja savu pētniecības darbu, izvēloties un pielāgojot uzstāšanās saturu, formu, piedāvājot izsvērtu savu apgalvojumu pamatojumu, analizēja un diskutēja par sava darba rezultātu, pieņemot atšķirīgus viedokļus. Tika attīstīts ieradums būt ieinteresētam un zinošam lasītājam, patstāvīgi izvēloties un lasot noteiktam mērķim, mācību uzdevumam atbilstošus pilna apjoma daiļliteratūras darbus.

Atziņas par projektu

Lai skolēni kļūtu par literatūras detektīviem, ir jāļauj viņiem piedzīvot grāmatu pasaulē apslēptās atziņas un to brīnumainā vara.

Attēla autors un avots: Thought Catalog no Pexels.com

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi