Izvēlne
Atgriezties uz ziņām uz ziņām

Trīs izglītības iestādes ceļā uz inovatīvu un starptautisku mācību vidi

14/06/2024  |  eTwinning Skola

Latvijas izglītības iestādes, kas iesaistās eTwinning, veido vidi, kur inovācijas un starptautiskā sadarbība kļūst par ikdienu. Privātā vidusskola “Klasika” izceļas ar aktīvu inovāciju un starptautiskās sadarbības veicināšanu, piedāvājot skolotājiem un skolēniem iespēju iesaistīties projektos, kas uzlabo izglītības kvalitāti. Vecpiebalgas vidusskola pielāgojas digitālajām pārmaiņām, nodrošinot skolēniem mūsdienīgas prasmes un zināšanas, kas ir būtiskas lauku skolu konkurences apstākļos. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” iesaistās eTwinning skolu sadarbības tīklā, tādējādi palielinot skolas atpazīstamību Eiropas līmenī un ļaujot skolotājiem dalīties pieredzē, uzlabojot mācību kvalitāti. Šo trīs izglītības iestāžu pieredze parāda, kā eTwinning veicina inovāciju, starptautisko sadarbību un profesionālo attīstību, padarot skolas par izcilības piemēriem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Privātā vidusskola “Klasika”

Mūsu skola tiek atzīta par mācību iestādi, kas aktīvi veicina inovācijas un starptautisko sadarbību. Tāpēc eTwinning Skolas statusa iegūšana ir būtisks solis skolas attīstībā, kas paver plašas iespējas gan skolotājiem, gan skolēniem. Tas veicina izglītības kvalitātes uzlabošanu, profesionālo izaugsmi un starptautisko sadarbību, padarot skolu par pievilcīgāku mācību iestādi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

No eTwinning mēs regulāri saņemam dažādus resursus un atbalstu, to starp metodiskos materiālus, piekļuvi tīkla aktivitātēm, kas palīdz uzlabot mācību kvalitāti. Skolotājiem tiek piedāvātas dažādas profesionālās attīstības iespējas, piemēram, dalība starptautiskās konferencēs un apmācībās, kas veicina viņu profesionālo izaugsmi un kompetenču paplašināšanu.

Tatjana Vinokurova, privātā vidusskola “Klasika”

Foto: privātās vidusskolas “Klasika” Facebook lapa

Vecpiebalgas vidusskola

Vecpiebalgas vidusskola jau izsenis ir līdzdarbojusies dažādos projektos, bet šobrīd, attīstoties un skolā ienākot arvien vairāk digitālajām tehnoloģijām un mainoties mācību formām un videi, esam izvēlējušies eTwinning projektu metodes piedāvātās iespējas. Neformālā veidā skolēniem ir iespēja attīstīt un pilnveidot dažādas mūsdienīgas prasmes: digitālā drošība, sadarbības prasmes, plānošana, iniciatīva un līderība.

Šī brīža konkurences apstākļos, kad lauku skolas „cīnās” par katru skolēnu un meklē veidus, kā pierādīt savu darba kvalitāti, eTwinning Skolas statusa iegūšana Vecpiebalgas vidusskolai nozīmē lielāku atpazīstamību un apliecinājums sabiedrībai, ka skolā īstenojam daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību formas un pieejas. Šī apliecinājuma iegūšana parāda, ka Vecpiebalgas vidusskolā tiek domāts par pēctecības nodrošināšanu, jo eTwinning projektus izstrādā gan pirmsskolā, gan sākumskolā, savukārt, pamatskolēni un vidusskolēni piedalās Erasmus+ projektos.

Šis statuss vienlaikus ir arī kā novērtējums par jau paveikto un „Paldies!” par ieguldīto darbu un tai pat laikā arī kā stimulējošs faktors iet tālāk, turpināt, attīstīties un iesaistīties jauniem kolēģiem.

Agita Šulca, Vecpiebalgas vidusskola

Foto: Vecpiebalgas vidusskolas tīmekļvietne

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Sākumā tas varbūt ir bijis, kā sacensības gars, jāpamēģina, iespējams varam izpildīt pieteikuma anketu. Iegūstot eTwinning skolas statusu,  ceļam  savas iestādes popularitāti, atpazīstamību Eiropas izglītības skolu platformā, tādejādi, iegūstot  uzticamus projekta partnerus un draugus, ar kuriem apspriest aktuālus mācību un audzināšanas jautājumus.  Šajā mācību gadā ar Talsu 2. vidusskolas vēstnieci Irinu Statņuku vadījām 6h kursu pirmsskolas skolotājiem, kur abas popularizējām savu iegūto statusu. Iestādē īpašu uzmanību veltām interneta drošībai, sadarbojamies ar Kauguru bibliotēku, organizējot nodarbības citā mācību vidē, bet  pie projekta partneriem gūstam atziņas, kā interesantāk organizēt šo ne tik vieglo apmācību kursu.

Noteikti vēlētos atzīmēt arī iespēju darboties starptautiskajā “eTwinning Skolu līderu grupā” (ESEP platformā). Šī grupa sniedz padomus, kā motivēt savus kolēģus un  padomāt arī par savu labbūtību. Mūsdienās iestāžu vadībai nākas bieži saskarties ar skolotāju izdegšanas sindromu, kas noteikti rada grūtības uzsākt jaunas iniciatīvas, padziļināt svešvalodas, iziet no savas komforta zonas. Mūsu iedvesmas avots noteikti ir  Alūksnes PII “Sprīdītis”. “Sprīdīša” skolotāja Dita Holla Latvijas vēstnieku nometnē demonstrēja dažādus robotus, kas iestādē iegūti un tiek izmantoti mācību procesa laikā. Tas lika nopietni aizdomāties par iespēju vairāk bērniem piedāvāt uzdevumus, kas sekmē kritisko domāšanu un problēmrisināšanu.

Ilze Veidmane, Latvijas eTwinning vēstniece, Jūrmalas PII “Zvaniņš metodiķe

Foto: Attēls no īstenota projekta Jūrmalas PII  “Zvaniņš”

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes.
Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Skatīt papildu informāciju par personas datu apstrādi un sīkdatnēm.

Sīkdatņu iestatījumi